Anasayfa > DEV-İŞ’in İlke ve Görevleri

12.03.2015 Per, 14:05

DEV-İŞ’İN TEMEL İLKELERİ

Federasyon, kişi hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne, laik ve demokratik ilkelere dayalı çoğulcu bir sistemi savunur.

 

Bu ilkelerden hareketle Federasyon; tüm emekçilerin en geniş biçimde ekonomik ve demokratik haklarını kazanabilme olanaklarının anayasal ve yasal örgütlenmeden geçtiğine inanır.

 

Teknolojide, bilimde ve ekonomide meydana gelen sürekli ilerlemeler ve yenilikler göz önünde tutularak tüm bu gelişmelerden emekçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesinde azami gayret göstermek, Federasyonun temel görevleri arasındadır.

 

Federasyon, gerek ülkemizde gerekse dünyada meydana gelen; çalışanları ve sendikal hareketi yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler konusunda üyelerini ve tüm emekçi yığınları bilgilendirmeyi görev sayar. Bu amaca uygun olarak, tüm basın yayın araçlarından yararlanmayı gazete, broşür, dergi v.s. basıp yaymayı seminerler ve konferanslar düzenlemeyi, yasaların elvermesi halinde ve Sendikalar Mukayyidinin onayı ile radyo, televizyon gibi yayın organlarına sahip olmayı veya ortak olmayı da görevleri arasında sayar.

 

Federasyon, işsizliğin önlenmesi için çağdaş teknolojiden yararlanmak sureti ile gerekli yatırımların yapılmasını, ülkenin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişmesi için eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesini, mesleki teknik okulların geliştirilmesini ve amaca uygun eğitim verilmesini savunur.

 

Federasyon, yurtta ve dünyada barışı savunur ve tüm sorunların barışçı ve dialog yolu ile çözümlenmesine inanır. Bu bağlamda Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki sorunların barışçı yöntemlerle çözümünden yanadır.

 

Federasyon, Kıbrıs sorununun siyasi bir çözüme ulaşması halinde iki toplumun büyük faydalar sağlayacağına, bölge ve dünya barışına büyük hizmet edileceğine inanır. Siyasi bir çözüme ulaşılmasında doruk anlaşmalarını en doğru ve sağlıklı zemin olarak kabul eder ve destekler.

 

***********

 

DEV-İŞ’İN GÖREVLERİ 

Bütün emekçilerin örgütlenmelerine yardımcı olmak, ana iş kollarında sendikalar kurulmasına yardımcı olmak, sendikaların birleşmesinde gerekli katkıyı sağlamak, sendikal hareketi en geniş şekilde Federasyon çatısı altında toplamak,

 

Serbest pazarlık ve toplu sözleşme düzeninin sağlıklı yürümesi için gerekli ortamı yaratmak,

 

Ulusal ve uluslararası sendikal hareketle bağ kurmak, geliştirmek ve emekçilerin yararına olacak işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak,

 

Üyelerin Kooperatif Dayanışma Fonu ve tatil sisteleri kurmalarına yardımcı olmak, yasalar çerçevesinde şirketler kurmalarına yardımcı olmak,

 

Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için çalışmalar yapmak veya yaptırmak, ihtiyaç duyulan yasaların çıkarılması için uğraş vermek,

 

Üyelerin hak ve çıkarlarını yasal mevzuatlar çerçevesinde en iyi bir şekilde savunmak ve geliştirmek.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.