Anasayfa > Dünya, Kıbrıs'ın kuzeyi, Manşet > Kıbrıs Sendikal Formu’ndan ortak deklarasyon ve yol haritası

09.11.2015 Pts, 14:32

Tüm Kıbrıs Sendikalar Formu (TKSF) 9 Kasım 2015 tarihinde Lefkoşa PEO Merkez Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 26 Ekim 2015 tarihinde sendikaların liderler toplantısında üzerinde mutabık kaldıkları ortak deklarasyonun yanı sıra, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan hareket planı anlatıldı.

Basın Toplantısında, PEO Genel Sekreteri ve DEV-İŞ Başkan vekili Hasan Felek ileriki haftalarda iki toplumun lideri Anastasiadis ve Akıncı ile görüşerek, sendikalar tarafından üzerinde mutabık kalınan metinleri iletecekler.

Mart 2015 – Eylül 2015 arasında toplam 7 başlıkta oybirliği ile Birleşik Kıbrıs’ın sosyal koruma ve ekonomik durumu düşünülerek gerçekleştirildi. Mutabık kalınan metin başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı
  2. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma
  3. İstihdam politikaları ve istihdamı koruma
  4. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele
  5. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim
  6. Ücretleri belirleme mekanizması ve ücretlerin korunması
  7. İş sağlığı ve iş güvenliği

İşte ortak deklerasyon:

PASYDY, ETYK, POED, OELMEK, POAS, ESK, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, BES, KTOEÖS, BASIN-SEN 26 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen “TÜM KIBRIS SENDİKAL FORUMU” Başkanlar Toplantısı’nda oybirliğiyle aşağıdakileri beyan ederler:

 
1. 18 Ocak 1995, 19 Mart 1997, 29 Mayıs 1999 ve 12 Kasım 2004 tarihli “TÜM KIBRIS SENDİKAL FORUMLARI”nın oybirliği ile yapılan deklarasyonlarını tekrar tüm içerikleriyle yeniden onayladılar ve hedeflerinin Kıbrıs sorununa tüm doruk antlaşmaları ve BM nin ilgili kararlarının tanımladığı çerçevede iki bölgeleli iki toplumlu politik eşitliği, Avrupa Birliği prensip ve değerleri olan federasyon temelinde hızla ve adil bir çözüm bulunması olduğunu yinelerler.

 
2. Bugünkü statükonun kabul edilemez olduğunu,adada demografiy yapının değiştirilmesinin uluslararası ve AB yasaları ile bağdaşmadığını gözlemler. Statükonun kaldıırılmas ülkemizdeki tüm sendikal hareketin ortak mücadele hedefidir,bu şekilde kıbrıs adası çocuklarımıza refah ekonomik ve sosyal gelişmenin olduğu güvenli bir prespektif sağları ve göçmen işçilerin sorunlarına çare olur.

 
3. Doğu Akdeniz ve Ortadoğuda ,geniş bir bölgede hakim olan istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu bölge halklarının bunu kanları ve mülteci olarak pahalıya ödemesini kaygı ve endişe ile gözlemlemektedir.

 
4. Sadece güvenlik kaygıları olan mültecilerle dayanışmamızı belirtirken Akdenizi geniş bir mezarlığa dönüşturen bu insanlık krizine etkili ve kollektif bir yanıt vermesi için Avrupa ve Avrupa devletlerine çağrıda bulunuyoruz.

 
5. Kıbrıs sorunu, bir bütün olarak Kıbrıs halkının gerçek çıkarlarını tatmin eden bölücü statükoyuortadan kaldıran ve Kıbrıs’ın tüm vatandaşlar için insan haklarının tam uygulanmasını hedefleyen müzakereler süreci ile çözülebileceğini görmekteyiz.

 
6. Adanın askerden arındırılması ve Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte Kıbrısın Doğu Akdeniz ve Ortadoğuda geniş bölgeninde barış ve anlayış köprüsü olacağının altını çiziyoruz.

 
7. Devam eden görüşmeri desteklerken Kıbrıs sorununa süratle ve kapsamlı bir çözüm bulunması için iki toplumun liderlerine çabalarını yoğunlaştırmasını ve canla başla çalışmaları çağrısında bulunurlar. Adil ve işlevsel bir çözüm temelinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözebilmek adına güçlü bir katkı sağlayacağı gibi iki topluma da şu anda dıştan dayatılan ekonomik politikaları da ortadan kaldıracaktır.

 
8. Kıbrıs sorununun çözümü tek ekonomi ,tek işgücü piyasasının varlığı için gerekli koşulları yaratacağı gibi tüm Kıbrıslıların refahının artması için güçlendirilmesini ve üretilen zenginliğin toplumsal olarak adil dağılımının garantisi olacaktır .

 
9. Birleşik Kıbrısın güvenceye almak için önceden formüle edilmiş taleplerimiz aşağıdaki gibidir.:
a) Çalışma ilişkileri ve istihdam kurallarının birleşik uygulanması.
b) Birleşik Sosyal Güvenlik Programı’nın uygulanması Ün
c) Ücretlerin ve maaşların belirlenmesinde birleşik sistem.
d) Kıbrıs’ın her hangi bir yerinde serbest dolaşım, örgütlenme ve iş seçme hakkının tamamen güvence altına alınması.
e) İstihdam veya ücretle ilgili olarak etnik köken, din, ırk cinsiyet veya cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılıkların tamamen yasaklanması.
f) Hoşgörü, barış içinde birarada yaşama ve karşılıklı saygı ortamının yaratılmasında katalizör rol oynaması gereken bir eğitim sisteminin uygulanması.

 
10. TKSF üyeleri ülkemizi ve insanlarımızı tekrar bir araya getirmek i Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüme ulaşmak için gerekli koşulları yaratacak çabalarını desteklemek için toplumun geri kalanı ile işbirliği içinde yakın çalışmak isteğini teyit eder.Sırasıyla, emek, ekonomi, sosyal güvenlik, sosyal koruma ve sağlık sigortası ile ilgili konularda çözüm bulma amacıyla hem de tüm topluma fayda sağlayacak gerçekçi çözümlerin detaylandırılması ve benimsenmesi sürecine Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumunun etkili katılımını talep ederiz.

YOL HARİTASI:

Kıbrısın sendikalar, SEK, PEO, PASYDY, ETYK, POED, OELMEK, DEOK, POAS, OLTEK, ESK, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, nin liderleri 26 Ekim 2015 toplantısında 30 ocak 2015 tarihinden günümüze kadar grçekleşen Tüm Kıbrıs Sendikal Forumun etkinlikleri tartışıp oybirliği ile:

 
1. Demokratik ve yapılandırılmış diyalog yoluyla gerçekleştirdiğimiz, bileşik Kıbrısta ekonomik ve sosyal uyumla ilgili yedi bildirinin hazırlandığı”Ülkemizin geleceği için toplumla diyalog tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu” programının tamamlanmasına hoş geldiniz.. Ayrıca programa büyük bir ilgiyle ile katılan iki toplumun diğer sosyal örgütler tarafından da geniş kabul görmesi gerçeğini de memnuniyetle karşılıyoruz.. Programın sonuçlarının yaygın bir şekilde dağıtılmasınının yanı sıra şu anda Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerde bulunan iki liderede ulaştırmak için her türlü çabayı ortaya koyacağımızı taahhüt ederiz.

 
2. Son yıllarda tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu hareketsizliğinin kfarkında olarak işbirliğini devaını ve önümüzdeki dönemde Actif aktivitelerinin zenginleştirmesi kararını taahhüt ederiz.Şöyleki:
TKSF nun ücretlere ve sosyal güvenlikle ilgili yaptığı önceki çalışmaların özenle güncelleşirilmesi ;
barışı teşvik etmek amacıyla bölgedeki diğer ulusal işçi hareketleri ile Kıbrıs işçi hareketinin işbirliğini güçlendirme;
Yunanistan ve Türkiye’nin ulusal emek hareketleri ile işbirliğinin güçlendirilmes ve uluslararası toplantılar düzenlemeks;
ortak çıkarlar, çevçevesinde diğer enerji alanlarıve çevre konularıda ada TKSF çerçevesinde işbirliğini genişletme ,
Kıbrıs sorununun çözümüne katkı amaçlı TKSF arzusu ile içi Brüksel’e bir ziyareti organize olasılığını göz önünde tutmak;
yeniden birleşmiş Kıbrıs’ta emek, sendikal özgürlükler, toplu pazarlık, ekonomik ve sosyal politika ile ilgili konularda tartışmalar ve etkinlikler düzenlemek;
K / R ve K / R çalışanları (spor ve / veya kültürel etkinliklere vs.) biraraya getirmeyi amaçlayan etkinlikler organize etmek.
Sırasıyla, emek, ekonomi, sosyal güvenlik, sosyal koruma ve sağlık sigortası ile ilgili konularda çözüm bulma amacıyla hem de tüm topluma fayda sağlayacak gerçekçi çözümlerin detaylandırılması ve benimsenmesi sürecine Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumunun etkili katılımını talep ederiz.
3. 1 Ocak 31 Aralık 2016 dönemi için TKSF cordinasyo komitesini atamak daimi komiteden her toplumu temsil eden birer örgüt..

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.