Anasayfa > DEV-İŞ'ten haberler, Manşet > PEO VE DEV-İŞ’İN YILLIK PROGRAMI AÇIKLANDI

11.03.2017 Cts, 8:43

 PEO ve DEV-İŞ’in aralarındaki düzenli temaslar çerçevesinde, PEO ve DEV-İŞ Yürütme Kurulları bugün, 10 Mart 2017 tarihinde PEO Merkezi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiler.

 

Görüşmede 2016 yılı için üzerinde anlaştıkları ortak faaliyetler programının yaşama geçiriliş sürecinin değerlendirmesini yaptılar ve 2017 yılı ortak faaliyetler programının çerçevesi üzerinde anlaştılar.

 

İki örgüt, kapitalist sistemin küresel krizinin sonuçlarıyla bütün dünyada emekçilerin karşı karşıya olduklarını kaydettiler.

 

Kaynakların denetimi için emperyalizmin saldırganlığı, istilalar ve müdahaleler halkların büyük acılar çekmesine, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden savaşın vahşetinden kurtulmaya çalışarak, güvenlik ve daha iyi bir hayat arayan göçmenlerin ve mültecilerin göç dalgalarına yol açmaktadır.

 

AB’de halk karşıtı sert neoliberal kemer sıkma politikaları hâkim olmuş durumdadır. Bugün Avrupa’da dayatılan sert kemer sıkma önlemleri kısır bir yoksulluk ve işsizlik döngüsüne sürüklemiş ve özellikle güney Avrupa ülkelerinde ırkçılığa ve aşırı sağ güçlere yolu açmıştır.

 

Yurdumuzda gerek Kıbrıslıtürk gerekse Kıbrıslırum emekçiler küresel kapitalist krizin, şu ya da bu biçimde gerek kuzeyde gerekse güneyde dayatılan AB’nin ve IMF’nin sert neoliberal politikalarının sonuçlarını yaşamaktadırlar.

 

Küresel ekonomik kriz ve sonuçları Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu daha da bariz bir biçimde göstermektedir. Çalışanların kazanımlarının ortadan kaldırılmasına ve neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı emekçilerin mücadelelerini yoğunlaştırma gereksinimini daha fazla göstermektedir.

 

Bu koşullarda, ülkemiz bölünmüş bir durumda olmaya devam ettiği sürece çalışanların hakları güvence altında olamadığından, PEO ve DEV-İŞ Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin en önemli ortak öncelik olmaya devam ettiği görüşündedirler.

 

Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi bölgede çıkarları olan yabancıların değil; Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ve ilkeler temelinde varılacak bir çözümü hedeflemesi gereken müzakereler sürecini ilkesel olarak desteklemektedir.

 

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek; askersizleştirecek, özgür, bağımsız ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için ve iki toplum arasında anlaşmaya varılması için tek yol toplumlararası görüşmelerdir.

 

PEO ve DEV-İŞ görüşmelerin özünde kesintiye uğramış olmasından duydukları üzüntü ve endişeyi ifade etmektedirler. İki lidere de, çözüm çabasıyla ilişkili olmayan her tür art niyeti bir kenara iterek, sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durarak, görevlerini sorumlulukla yerine getirmeleri, gerekenleri yaparak, müzakerelere derhal yeniden başlamaları çağrısında bulunmaktadırlar.

 

İki örgüt, BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam etmektedirler.

 

Kıbrıs halkı Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesiyle, birleşik bir ekonomi çerçevesinde, Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, tüm çalışanlar için birleşik çalışma koşulları ve birleşik bir çalışma ilişkileri sistemiyle barış ve güvenlik koşullarında genel ilerleme için çalışabilecektir.

 

2016 yılında yaşama geçirilen ortak faaliyetler programıyla ilgili olarak, iki örgüt çok sayıda ve önemli etkinliğin başarıyla yaşama geçirildiği değerlendirmesini yaptılar ve bundan duydukları memnuniyetini dile getirdiler.

 • Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk emekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen 1 Mayıs ortak kutlaması,
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle iki örgütün kadın bürolarının gerçekleştirdiği ortak etkinlikler,
 • Barış için mücadele eden diğer ilerici güçlerle işbirliği içerisinde, 1 Eylül Barış için Sendikaların Küresel Eylem Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik
 • Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin görüşmeleri desteklemek için gerçekleştirdikleri kitlesel eylemler
 • DSF’nin Güney Afrika’da yapılan 17. Dünya Kongresi’ne ortak katılım

bütün faaliyetler arasında özel bir yere sahip oldular.

 

Her iki tarafta da yaşama geçirilecek olan 2017 yılı faaliyetler programı şunları içermektedir:

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, çalışanların iş yerlerindeki toplantılarına Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk sendikacıların katılımı ve başka etkinliklerin organizasyonu.
 • İki toplumdan emekçilerin katılımıyla bir konferansın organizasyonu.
 • Kavazoğlu ve Mişaulis’in anısına yapılacak etkinliklere katılım.
 • 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde etkinliklerin ve ortak kutlamanın organizasyonu.
 • 1 Eylül Barış için Sendikaların Küresel Eylem Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliğin barış için mücadele eden diğer ilerici güçlerle işbirliği içerisinde organizasyonu.
 • DSF’nin Dünya Emekçilerinin Eylem Günü olarak ilan ettiği 3 Ekim için yapılacak uluslararası etkinliği birlikte destekleme.
 • DSF’nin ilan ettiği 30 Mart Filistin’le uluslararası dayanışma gününe ortak destek.
 • İlçeler ve sektörel düzeyinde ortak etkinliklerin organizasyonu.
 • Mücadele eden halklarla enternasyonalist dayanışmayı ifade eden etkinlikler.
 • İki örgütün Gençlik, Kadın ve Emekliler bölümlerinin özel konularda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin bir araya gelecekleri kültürel-sosyal etkinliklerin organizasyonu.

 

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.